Takardun Darasi a kan Fahimta da Raba Abubuwan da Wasu Ke Ji a Takardar Darasi.pdf